Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
11 66037322699 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างอัตราการลุกลามของไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
12 66037394255 ซื้ออุปกรณ์ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ การวัดอุณหภูมิ และความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
13 66037394255 ซื้ออุปกรณ์ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ การวัดอุณหภูมิ และความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 21/3/2023
14 65117295113 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด Smart Security ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
15 66037365664 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนา Mobile Application แจ้งเตือนจุดเกิดความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 21/3/2023
16 66037277600 ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายแหล่งไฟฟ้าและปรับปรุงโหลดบาลานซ์จานสายอากาศ 7.3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 21/3/2023
17 66037277600 ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายแหล่งไฟฟ้าและปรับปรุงโหลดบาลานซ์จานสายอากาศ 7.3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 21/3/2023
18 66037347026 ประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุม 1 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 21/3/2023
19 66037347026 ประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุม 1 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 21/3/2023
20 66027195388 จ้างปรับปรุงระบบพิทักษ์ไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023