Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
41 E66030013816 จ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/2023
42 E66030013816 จ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/2023
43 E66030013816 จ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/2023
44 E66030013816 จ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/2023
45 E66030013816 จ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/2023
46 E66030013816 จ้างเหมาจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/3/2023
47 66037320731 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 20/3/2023
48 66037272095 จ้างเหมาทำของที่ระลึกสำหรับงานสัมมนานานาชาติ International Seminar on New Space Economy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
49 66027331013 จ้างเหมาปรับปรุงป้ายและภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินทร (สภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/3/2023
50 66037322699 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างอัตราการลุกลามของไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 20/3/2023