Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
31 66037427591 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 15 - 18 และบริหารจัดการกิจกรรมการจัดหารายได้ เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 22/3/2023
32 66037427334 จ้างเหมาหัวหน้าผู้นำชมนิทรรศการ เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 22/3/2023
33 66027109273 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/3/2023
34 66037394963 ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 22/3/2023
35 66037394963 ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 22/3/2023
36 66037389666 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 22/3/2023
37 66037092898 เหมาบำรุงรักษาพื้นที่และสวน ประจำปี 2566 (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/3/2023
38 66037320731 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำสถานีเรดาร์ชายฝั่ง จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
39 66037322699 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างอัตราการลุกลามของไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/3/2023
40 66037394255 ซื้ออุปกรณ์ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ การวัดอุณหภูมิ และความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 21/3/2023