Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา วันที่ประกาศ
1 65097675064 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 24-25 และดูแลอุปกรณ์ครุภัณฑ์จัดแสดง เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 27/9/2022
2 65097675680 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 26 และนักพัฒนานิทรรศการ ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 27/9/2022
3 65097591768 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการการเรียนรู้การสำรวจอวกาศ (Gravity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 27/9/2022
4 65097591768 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการการเรียนรู้การสำรวจอวกาศ (Gravity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 27/9/2022
5 65097576559 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวและดาดฟ้าอาคาร Space Inspirium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน e-bidding 27/9/2022
6 65097576559 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวและดาดฟ้าอาคาร Space Inspirium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง e-bidding 27/9/2022
7 65097571881 จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Transfer Pump) และเขื่อนกั้นน้ำมันเชื้อเพลิง (BUND wall) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 26/9/2022
8 65097670332 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 1-4 และบริหารจัดการห้องพยาบาลเพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 26/9/2022
9 65097670871 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 11-14 และดูแลควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ภายใน SI เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 26/9/2022
10 65097671331 จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการโซนที่ 19-23 และดูแลการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 26/9/2022