Head GISDTDA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาประกาศ


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ หัวข้อประกาศ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 7a99a15e-7dff-41db-a0c3-97f8302a3347 ประกวดราคาซื้อโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการ GALAXI simulation center และบำรุงรักษาระบบในการให้บริการและผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 19/6/2024
2 6d8fadf5-d8da-4826-91f9-44191f5c47b9 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลไลดาร์ลักษณะกายภาพของต้นไม้และวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในดินและมวลชีวภาพของแปลงตัวอย่าง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทั้งประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/6/2024
3 67069075425 ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศ 3 มิติด้วยอากาศยานไร้คนขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18/6/2024
4 67069241607 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้รับบริการด้าน GI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18/6/2024
5 67049339938 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/6/2024
6 67069222003 เช่าบริการพื้นที่จัดนิทรรศการในงาน Farm Expo 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/6/2024
7 67069282485 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ NST FAIR 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18/6/2024
8 67059198979 ซื้อโปรแกรมประมวลผลข้อมูลคราบน้ำมันจากข้อมูลดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17/6/2024
9 67059619474 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 17/6/2024
10 67059608676 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Electrical Ground Support Equipment สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบดาวเทียมภาคพื้นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 17/6/2024