Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
21 66017514094 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยเเพร่ สร้างการรับรู้วงกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/1/2023
22 66017565309 จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/1/2023
23 66017565309 จ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลพื้นที่และสวน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 30/1/2023
24 65127277682 ประกวดราคาซื้อHardware สำหรับการประมวลผลการวิเคราะห์ระบบจำลอง (simulator) เพื่อการวิจัยพัฒนาออกแบบ flight software ดาวเทียมขนาดเล็ก และ คอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 30/1/2023
25 66017327336 ประกวดราคาซื้อระบบความปลอดภัยสารสนเทศขั้นสูงเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง 30/1/2023
26 66017327336 ประกวดราคาซื้อระบบความปลอดภัยสารสนเทศขั้นสูงเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 30/1/2023
27 66017493276 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สทอภ. ผ่านรายการ Thailand Today โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/1/2023
28 66017543127 จ้างปรับปรุงพื้นที่รับรองโซนผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/1/2023
29 66017543127 จ้างปรับปรุงพื้นที่รับรองโซนผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 27/1/2023
30 66017514094 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยเเพร่ สร้างการรับรู้วงกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 27/1/2023