Head GISDTDA

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ

วันที่ 8 ก.ค. 65 GISTDA ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ AIT ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ เพื่อศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการจัดการการเรียนรู้และสามารถนำไปเป็นแนวคิดจากเทคโนโลยีอวกาศในการคิดค้นพัฒนาผลงานเข้าสู่บุคลากรชั้นสูงในอุตสหกรรมอวกาศต่อไปในอนาคตได้

phasaphong.tha 8/7/2565 910 0
Share :