Head GISDTDA

กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม

วันนี้  GISTDA ให้การต้อนรับ พันเอก ประเสริฐ หมวดเชียงคะ รองผู้บัญชาการโรงเรียนข่าวทหารบก กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม โดย นายบุญชุบ  บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม  ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ GISTDA และการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติการดาวเทียม เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/ต่างประเทศ ตลอดจนนำองค์ความรู้ด้านดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างและเชื่อมโยงแนวทางส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป

phasaphong.tha 20/6/2565 940 0
Share :