Head GISDTDA

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม Space inspirium

วันที่ 27 พ.ค.65 GISTDA ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ประภาส ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม Space inspirium  โดยมี ดร. ณัฐวัฒน์ 
หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศให้การต้อนรับ และร่วมบรรยายภารกิจของ GISTDA กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดจนหาแนวทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคตต่อไป

phasaphong.tha 27/5/2565 985 0
Share :