Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 12 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 3 จุด

โดยพบมากที่ จังหวัดเชียงราย 3 จุด

Admin 12/12/2563 0
Share :