Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 26 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 5 จุด

โดยพบที่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 จุด

Admin 26/12/2563 0
Share :