Head GISDTDA

GISTDA STATION 2023 #3

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2566   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

ซึ่งในครั้งนี้ “GISTDA STATION” Ep.3 ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “ไขข้อข้องใจ KPI Common ปี 66 ที่ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์”  เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริลักษณ์ พฤษ์ปิติกุล รอง ผสทอภ. ที่มาร่วมพูดคุยและ อธิบายถึงรายละเอียดของตัวชี้วัด KIP ว่ามีที่มาที่ไปอย่าง และ มีความสำคัญอย่างไร  รวมไปถึง แนะนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ตอบหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วน ตอบคำถามข้อสงสัยให้กับบุคลากรอีกด้วย

คณะผู้จัดต้องขอขอบคุณ  ท่านรอง ผสทอภ. ศิริลักษณ์ พฤษ์ปิติกุล  ผอ.พนิดา อุ่นคำ  หน.ฝลบ. ณัฐนัน และ คุณทิพารัตน์  ที่มาเป็นแขกรับเชิญ กับกิจกรรมครั้งนี้

โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากกว่า 130 คน ทั้งในรูปแบบ onsite และ ออนไลน์

luckyka.tia 21/3/2566 0
Share :