Head GISDTDA

SPACE Update : ประสิทธิภาพความแม่นยำของข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 จะช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหา “โรคใบร่วง” ในยางพาราได้ดียิ่งขึ้น

 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าฝนก็อาจทำให้เกษตรหลาย ๆ คนใจชื้น หวังว่าปริมาณน้ำที่ได้จะช่วยหล่อเลี้ยงพืชให้ออกดอกออกผล สร้างรายได้ตอบแทนให้คุ้มค่ากับที่ลงทุนลงแรง แต่สำหรับเกษตรกรชาวยางพารา เวลาฝนตกหนัก ๆ กลับสร้างความกังวลใจ เพราะลมจะพัดพาเชื้อราที่ทำให้เกิด “โรคใบร่วง” ในยางพาราระบาดขยายวงกว้าง และความชื้นที่เกิดจากฝนตกชุกก็เป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อย่างดี

 

เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราจำนวนมากและกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ การติดตามและตรวจสอบพื้นที่เกิดโรคระบาดจึงทำได้ยากและใช้เวลานาน จึงไม่ทันต่อสถานการณ์ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐได้ยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต อีกทั้งดาวเทียม THEOS-2 ที่กำลังจะขึ้นสู่วงโคจรเร็ว ๆ นี้ ก็จะช่วยสานต่อภารกิจ ยกระดับข้อมูลด้วยการใช้ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผล ให้ได้พื้นที่ที่เกิดความผิดปกติกับพืช โดยเฉพาะโรคใบร่วงในยางพารา

 

ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม THEOS-2 มีความชัดของรายละเอียดของภาพอยู่ที่ 50 เซนติเมตร ซึ่งมากพอสำหรับการวิเคราะห์หาพื้นที่เกิดโรคฯ ทำให้สามารถระบุตำแหน่งการแพร่ระบาดของโรคฯ ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถติดตามดูความผิดปกติได้

 

GISTDA พร้อมที่จะสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม THEOS-2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยางพารา โดยการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ลดการสูญเสียที่เกิดจากโรคระบาด ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ทุกปัญหาของประเทศได้รับการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง และยั่งยืนนั่นเองครับ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณเอกราช ปรีชาชน นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตรและภูมิสังคม GISTDA

 

แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ

https://www.am1386.com/home/4695

https://www.bangkokbiznews.com/business/995281

amorn.pet 21/8/2565 0
Share :