Head GISDTDA

แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการบรรยาย “แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2565” โดยได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษา แน่งน้อย เวทยพงษ์  ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้ง ชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการเขียนโครงการ เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ ให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ online   

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรับชมย้อนหลังได้ที่แชร์ไดร์นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Tp-2CiiNQbXhYLGJbnxLdtz9j5bRk9We

luckyka.tia 10/1/2565 0
Share :