Head GISDTDA

ทอ. สานต่อการสร้างดาวเทียมภายในประเทศ ร่วมกับ GISTDA ส่ง TU-1 เข้าทดสอบที่ศูนย์ทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ

8 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (AIT) เพื่อทดสอบดาวเทียมจากหน่วยงานภาครัฐครั้งแรกอย่างเต็มระบบจากกองทัพอากาศเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการสร้างดาวเทียมด้วยฝีมือคนไทย โดยมีนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นประธานในพิธีรับมอบดาวเทียม Thai Universe - 1 (TU-1 ) จาก พล.อ.ท.ฐากูร นาครทรรพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ หรือ ศวอ.ทอ. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

น.อ.รณชิต วิจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ กล่าวว่า ทุกกระบวนการตั้งแต่การสร้างดาวเทียม TU-1 โดยเบื้องต้นเรามีแนวคิดที่จะสร้างดาวเทียมขนาดเล็กที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของดาวเทียมในสภาวะสุญญากาศ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลของการสร้างดาวเทียมของคนไทยดวงต่อไปในอนาคตไปจนถึงการส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศเข้าสู่วงโคจรได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีในกิจการด้านอวกาศที่เกี่ยวกับการสร้างดาวเทียมที่ทำขึ้นเองภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ในขั้นตอนการทดสอบในเรื่องของระบบต่าง ๆ ของดาวเทียมต้องอาศัยความร่วมมือจาก GISTDA เพื่อให้การพัฒนาดาวเทียมดวงต่อ ๆ ไปมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งหมดนี้ หากการทดสอบดาวเทียม TU-1 ผ่านไปได้ด้วยดี นั่นจะเป็นพื้นฐานของการสร้าง Flight Model ตามลำดับ โดยคาดว่าอีกประมาณ 2-3 ปี จะสามารถส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศเข้าสู่วงโคจรได้

ด้าน ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ กล่าวว่า การทดสอบครั้งนี้เป็นการนำดาวเทียมจากหน่วยงานภาครัฐเข้าทดสอบที่ AIT เป็นครั้งแรก โดยดาวเทียม TU-1 ถือเป็นดาวเทียม CubeSat แบบ Engineering Model ประเภทสำรวจสภาพอวกาศที่มีน้ำหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม ซึ่งออกแบบและผลิตโดยทีมนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ หรือ ศวอ.ทอ.

ในด้านกระบวนการทดสอบดาวเทียมดวงนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การทดสอบการสั่นสะเทือน หรือ Vibration testing และการทดสอบการทำงานของดาวเทียมในสภาวะร้อนและเย็น หรือ Thermal Cycling test ซึ่งจะเป็นการจำลองสภาวะแวดล้อมที่ดาวเทียมต้องเผชิญเมื่อถูกนำส่งขึ้นไปในอวกาศ เพื่อให้มั่นใจว่าดาวเทียมจะสามารถทำงานในอวกาศได้ตามที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะถูกนำไปใช้งานตามภารกิจของ ศวอ.ทอ. สำหรับการทดสอบดาวเทียมดวงนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566 โฆษก GISTDA กล่าว

amorn.pet 8/3/2566 0
Share :