Head GISDTDA

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2/1 สำนักงบประมาณ เยี่ยมชมศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2/1 สำนักงบประมาณ  นำโดย นางเกสร ผลงาม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ สทอภ.  

โดยมี นายพรเทพ นวกิจกนก ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการธีออส-2  และ นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำคณะเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการทดสอบระบบดาวเทียม THEOS-2A ณ ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (อาคาร AIT) เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้ภารกิจของ สทอภ. อีกด้วย

luckyka.tia 14/12/2565 0
Share :