Head GISDTDA

GISTDA ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565  ให้แก่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร สทอภ. ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชน นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

.ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดหาเครื่องอัฐบริขารอันจำเป็นให้แก่พระภิกษุ สามเณร และจัดหาทุนทรัพย์เป็นปัจจัยถวายแก่วัด เพื่อใช้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน โดยมียอดรวมของเงินทำบุญ ถวายวัด และเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศาลาปูน  ในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,439,348.25 บาท

luckyka.tia 1/11/2565 0
Share :