Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม Meet&Talk ครั้งที่ 2 31/10/2022

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 กิจกรรม Meet&Talk ครั้งที่ 2  กับหัวข้อ “ทศวรรษที่ 2  GISTDA Go! เติบโตไปด้วยกัน” เป็นการพูดคุยกันในเรื่องราวที่น่าประทับใจ และ น่าจดจำ แขกรับเชิญสุดพิเศษ ประกอบด้วย

  • ท่านแรก นายเชาวลิต ศิลปทอง ที่ปรึกษา สทอภ.
  • ท่านที่ 2 นายพรเทพ นวกิจกนก  ผอ.สธอ.2 
  • ท่านที่ 3 นายชาคริต ประสงค์สุข หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • ท่านที่ 4 นายชินทัตต์ เขียวแก้ว  นักพัฒนานวัตกรรมชำนาญการ
  • ท่านที่ 5 นายอภิสิทธิ์ กองพรหม นักภูมิสารสนเทศ

 

โดยมีหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

  • โครงการ THEOS-2 อนาคตกับความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอวกาศ
  • การให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน space economy 
  • การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจอวกาศ
  • ภารกิจ GISTDA กับ เหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554
  • ภารกิจ GISTDA กับ เหตุการณ์คราบน้ำมัน

 

yesโดยมีผู้บริหาร และ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังประมาณ 60 คน

 

luckyka.tia 31/10/2565 0
Share :