Head GISDTDA

กิจกรรม Town Hall meeting ครั้งที่ 2 และ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 GISTDA จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร 2 ท่าน ประกอบด้วย

  • นายพีร์ ชูศรี รอง ผสทอภ. ที่มามอบนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 กับภารกิจด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
  • ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล  รอง ผสทอภ. ที่มามอบนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 กับภารกิจด้านสร้างเสริมพันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้

 

มีเจ้าหน้าเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ Onsite และออนไลน์กว่า 170 คน

luckyka.tia 7/11/2566 0
Share :