Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม Meet&Talk ครั้งที่ 1 27/10/2022

GISTDA จัดกิจกรรม Meet&Talk ครั้งที่ 1

ในวาระพิเศษ GISTDA ครบรอบ 22 ปี ดาวเทียมไทยโชตอายุครบ 14 ปี สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 GISTDA ได้จัดกิจกรรมขึ้น

โดยกิจกรรม Meet & Talk”  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet โดยกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะมาร่วมพูดคุย จะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เชื่อมโยงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ จะเป็นผู้มาแชร์เรื่องราวร่วมพูดคุยกัน ในแง่มุมของการปฏิบัติงานในครั้งอดีต และการดำเนินงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงประสบการณ์อื่นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกัน นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว ยังสามารถถอดเก็บเป็นองค์ความรู้ของสำนักงานได้อีกด้วย

 

และในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 กิจกรรมจัดขึ้นเป็นครั้งแรก กับหัวข้อที่ว่า “ทศวรรษแรก กับความภาคภูมิใจของชาว GISTDA” เป็นการพูดคุยกันในเรื่องราวที่น่าประทับใจ และ น่าจดจำ แขกรับเชิญสุดพิเศษ ประกอบด้วย

  • ท่านแรก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ที่ท่านได้สละเวลามาร่วมถ่ายถอดประสบการณ์และเรื่องราวการทำงานในภารกิจที่สำคัญในอดีตให้แก่ น้อง ๆ บุคลากร ได้รับรู้ และสร้างรอยยิ้มกับมุขตลก อย่างเป็นกันเอง
  • ท่านที่ 2 นางนิรมล ศรีภูมินทร์ ท่านเป็นอดีตผู้บริหารด้านการให้บริการข้อมูล และ  สำนักบริหารกลาง
  • ท่านที่ 3 นายเชาวลิต ศิลปทอง ท่านก็เป็นบุคลากรคนสำคัญ รุ่นแรก ๆ ที่เริ่มก่อตั้ง GISTDA และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้แก่ GISTDA
  • ท่านที่ 4 นางสาววรรณวีร์ ศิลโรจน์  ผอ.สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
  • ท่านที่ 5 นายรัฐวัชร์ วสุหิรัณยฤทธิ์  ตำแหน่งวิศวกร

 

โดยมีหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

  • GISTDA กับ พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9
  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเปิดอาคารสถานีรับสัญญาณดาวเทียม
  • เหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่ มีส่วนร่วม ภารกิจงาน อาทิ เหตุการณ์สึนามิ ฯลฯ
  • จุดเริ่มต้นโครงการดาวเทียม THEOS-1

 

yesโดยมีบุคลากร ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังประมาณ 90 คน

luckyka.tia 27/10/2565 0
Share :