Head GISDTDA

เทคโนโลยีอวกาศ เรื่องไกล ๆ ที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

เทคโนโลยีอวกาศกับมนุษยชาติ

เทคโนโลยีลีอวกาศ คือการเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อสำรวจอวกาศ รวมถึงการศึกษาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโลกของเราผ่านมุมมองบนอวกาศ หลายคนอาจยังนึกไม่ถึงว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศมีผลต่อต่อชีวิตประจำวันของเรากันมากน้อยแค่ไหน ปัจจุบัน เทคโนโลยีอวกาศถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อมนุษยชาติในหลากหลายด้าน และใกล้ตัวกว่าที่คิด

 

การสื่อสารและโทรคมนาคม

ปัจจุบัน ทั้งมือถือหรืออินเทอร์เน็ตล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากเทคโนโลยีอวกาศด้วยกันทั้งนั้น ดาวเทียมสื่อสารทำหน้าที่เป็นสถานีรับส่งคลื่นวิทยุและเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของโลก ทั้งโทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณวิทยุ และการส่งข้อมูลดิจิตอลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เราเห็นกันจนชินตาก็มาจากส่วนนี้นั่นเอง

 

การตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยาทุกแห่งจะต้องใช้ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้งเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา สำรวจจำนวนและชนิดของเมฆ ติดตามลักษณะอากาศที่แปรปรวน ตรวจวัดความเร็วลม ความชื้น และอุณหภูมิ เพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นคำตอบว่าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาถึงรู้ล่วงหน้าว่าสภาพอากาศของโลกส่วนไหนเป็นอย่างไร และมีการออกเตือนประชาชนให้ระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้น

 

การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ดาวเทียมสำรวจโลก หน้าที่หลักเพื่อสำรวจ ติดตาม และเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก นิยมใช้ดาวเทียมเป็นสถานีเคลื่อนที่ในการสำรวจและบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่ในด้านต่าง ๆ อาทิ การสำรวจสภาพพื้นที่ป่าไม้ การสำรวจพื้นที่การเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสำรวจแหล่งน้ำ การติดตามสถานการณ์เชิงพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติอย่างไฟป่าหมอกควัน น้ำท่วมขัง สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น รวมถึงเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีดาวเทียมธีออส หรือดาวเทียมไทยโชต เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร หรือดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรก

 

เหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศที่เราสามารถสัมผัสได้โดยตรงจากชีวิตประจำวัน หลายสิ่งหลายอย่างมั่นคงอยู่ได้ด้วยการสังเกตการณ์จากการทำงานของดาวเทียมนอกโลก ทำหน้าที่สอดส่องความเป็นไป และช่วยให้มนุษย์มองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างจากมุมมองที่ไกลขึ้น ที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้เห็นว่า แม้เทคโนโลยีอวกาศจะดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริง ๆ เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มากกว่านั้น ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการต่อยอดและมองเห็นประโยชน์ พร้อมส่งเสริมความเข้าใจและเข้าถึงของมวลชน เพราะสุดท้ายแล้วประชาชนทุกคนคือผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นกัน

.

อ้างอิง

https://ngthai.com/science/33270/space-technology/

amorn.pet 12/10/2022 0
Share :