Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 8 มีนาคม 2565

จุดความร้อนลด คุณภาพอากาศดี

.
     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 8 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพียง 167 จุด โดยพบมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 51 จุด พื้นที่เกษตร 48 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 32 จุด พื้นที่เขตสปก. 22 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 13 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ #แม่ฮ่องสอน 51 จุด #อุบลราชธานี 23 จุด #อุดรธานี 20 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนลดลงจำนวนมากอันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังพบจุดความร้อนบ้างในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเช้าวันนี้เวลา 9.00 น. คุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยรวมทั่วประเทศไทยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก เหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการท่องเที่ยว จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 9,711 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 8,602 จุด และภาคกลาง 5,210 จุด ตามลำดับ
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่อง 10 วันติด ซึ่งวันนี้พบ 2,135 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 1,142 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 767 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
     อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 8/3/2565 0
Share :