Head GISDTDA

GISTDA STATION Ep.03 “การบรรยายพิเศษจากท่านที่ปรึกษา สทอภ. ครั้งที่ 1”

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ. ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อได้

ซึ่งในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยที่ปรึกษา สทอภ. เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ความรู้ ชี้แนะแนวทางการทำงานที่นำไปประยุกต์ใช้และปรับใช้กับการทำงานได้จริงให้แก่บุคลากร สทอภ.ทั้งในระดับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านที่ปรึกษา ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ และ ดร.เชาวลิต ศิลปทอง บรรยายในหัวข้อเรื่อง "เรียนรู้อดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน วางแผนอนาคต" และ "แนวทางการนำ PBM สู่การปฏิบัติ"

โดยการจัดงานจัดแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet มีผู้สนใจเข้าร่วม ณ ขณะจัดงาน ประมาณ 70 คน หลังจากนี้ผู้ที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงค์นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/1Jd3k6VwTEsxCJx_HEZyo_wSwEdS1nesa

Admin 23/12/2564 0
Share :