Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรม "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)" การจัดซื้อ จัดจ้าง

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายพัสดุ สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง ได้จัดการ อบรมเรื่อง "การจัดทำร่างขอบเขตของงาาน (TOR)"

ให้แก่บุคลากร GISTDA ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

ลิงค์ >>>>>>  https://drive.google.com/drive/folders/1gW_VFzOb_wrkKuRBRRYn3EKr9-no8pNv

Admin 5/11/2564 0
Share :