Head GISDTDA

BOI เดินทางเข้าเยี่ยมชม Space inspirium ก่อนเปิดให้บริการอีกครั้ง

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 59  นายเชาวลิต ศิลปทอง รอง ผสทอภ. ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่พร้อมคณะจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชม Space inspirium ก่อนเปิดให้บริการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 59 นี้

Admin 10/5/2559 0
Share :