Head GISDTDA

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 15 กันยายน 2559

ในวันที่ 15 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เนื่องในโอกาศเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของ สทอภ.

                  โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต โดยเข้ารับฟังความรู้ด้านการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชติ การวางแผนการถ่ายภาพดาวเทียม การรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อเข้าใจการทำงานของดาวเทียมไทยโชตโดยวิทยากรผู้ปฏิบัติงานจริง

Admin 15/9/2559 0
Share :