Head GISDTDA

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียเยี่ยมชมกิจการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Admin 17/10/2557 0
Share :