Head GISDTDA

จิสด้าร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ จิสด้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปลูกดอกดาวเรืองพร้อมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยได้ร่วมกันปลูกในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อจะได้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
- ณัฏฐกานต์ ศิริรัตน์ นักสื่อสารองค์การ สพอ. รายงาน

Admin 22/8/2560 0
Share :