Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ่อกักเก็บน้ำและป้องกันดินสไลด์ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
ระยะเวลาประกาศ File
14/06/2018 ถึงวันที่ 18/06/2018
Admin 13/6/2561 561 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง