Head GISDTDA

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10 ขึ้นในหัวข้อ  “กำเนิด Space Krenovation Park : SKP”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด   ผู้อำนวยการสำนักอุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ / ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ  / ปฏิบัติงาน รอง ผสทอภ.   ซึ่ง ผอ.ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นที่มาของ SKP   ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

Admin 25/8/2020 0
Share :