Head GISDTDA

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

Admin 22/7/2020 0
Share :