Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 13 มีนาคม 2564

ม่ฮ่องสอน เชียงราย ยังอ่วม

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 13 มีนาคม 2564 ช่วงเวลา 13.00 น.
พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัด #แม่ฮ่องสอน และ #เชียงราย ยังคงมีความรุนแรงของคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริเวณจังหวัด #เชียงใหม่ คุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยจากหลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากมีจุดความร้อนที่ลดลง ประกอบในระยะนี้ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือมีกำลังอ่อน อาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันในพื้นที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที
โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 13/3/2021 0
Share :