Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา...วันนี้หลายพื้นที่ฝุ่นหนักมาก

ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 11.00 น.  ที่ผ่านมาพบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้มอมแดง) ที่บริเวณภาคเหนือตอนบน ไล่ลงมาถึงภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก โดยเฉพาะที่ จังหวัด เพชรบูรณ์ พบปริมาณ PM 2.5 เป็นลำดับหนึ่ง โดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ในส่วนคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) พบปกคลุมทั่วภูมิภาค รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นPM 2.5 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 6/2/2021 0
Share :