Head GISDTDA

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา THEOS-2

ประกาศ ‼️‼️ รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา THEOS-2 รายละเอียดดังนี้

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทของ สทอภ. ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) โดยศึกษา ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 2 ทุน ได้แก่

ทุนที่ 1 ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชา Artificial Intelligence and Business Analytics
ทุนที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชา Marketing Management & Communication

-------------------------------------------------------------------------

เอกสารแนบ

1.เอกสารประกาศทุน THEOS-2
2.เอกสารแนบท้าย 1 รายละเอียดทุน
3.เอกสารแนบท้าย 2 พรบ.มาตรา35
4.เอกสารแนบท้าย 3 หนังสือยินยอม
5.เอกสารแนบท้าย 4 กำหนดการ
6.เอกสารแนบท้าย 5 ใบสมัคร
7.สมัครออนไลน์
8.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

หากมีข้อสงสัย ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทร.0-2141-4582

Admin 30/4/2564 0
Share :