Head GISDTDA

ผ่านไปได้ด้วยดี วิศวกรดาวเทียมหญิงตัวแทนประเทศไทยกับงานนำเสนอในเวทีอวกาศนานาชาติ UNOOSA

ผ่านไปได้ด้วยดี วิศวกรดาวเทียมหญิงตัวแทนประเทศไทยกับงานนำเสนอในเวทีอวกาศนานาชาติ UNOOSA

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา น้องซุปเปอร์ นางสาวปริพรรษ ไพรัตน์ วิศวกรหญิงของไทยผู้ร่วมพัฒนาดาวเทียม THEOS-2A ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศในประเทศไทย ด้วยแพลตฟอร์มการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่กับการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงกับทีมวิศวกรดาวเทียม THEOS-2A ในเวทีเสวนาอวกาศนานาชาติ UNOOSA Capacity Building Workshop ณ เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน ซึ่งงานนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNOOSA และสหพันธ์อวกาศนานาชาติ หรือ IAF ที่คัดเลือกตัวแทนประเทศกว่า 20 ชาติทั่วโลกเข้าร่วมและยังได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ในงาน 74th International Astronautical Congress ที่จัดต่อเนื่องในช่วงวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2566 อีกด้วย

ซุปเปอร์เล่าให้ฟังว่า “การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความพยายามของหลายประเทศที่ต้องการผลักดันการพัฒนากำลังคนด้านอวกาศ ซึ่งต่างเห็นพ้องกันว่ากำลังคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ บางประเทศเพิ่งเริ่มทำ หรือต้องการทุนสนับสนุน เพราะไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนด้านอวกาศ แต่สำหรับประเทศไทยนั้น หลายประเทศร่วมให้ความเห็นว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง และค่อนข้างนำหน้าหลายประเทศในภูมิภาค”

สำหรับประเทศในเอเชียที่เข้าร่วมงานนี้ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ศรีลังกา และปากีสถาน นอกนั้นเป็นประเทศในแถบแอฟริกาใต้

Nattakarn Sirirat 2/10/2566 0
Share :