Head GISDTDA

ครบรอบ 15 ปี ดาวเทียมไทยโชต ขึ้นสู่วงโคจร

ครบรอบ 15 ปี ดาวเทียมไทยโชต ขึ้นสู่วงโคจร

กับประโยชน์อีกมากมายที่ถูกนำไปใช้ติดตามสถานการณต่างๆ อาทิ

+ ติดตามพื้นที่ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554

+ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตภาคเหนือช่วงปี 2558 ถึงปัจจุบัน

+ การเข้าร่วมในโครงการ Sentinel Asia Constellation เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านภัยพิบัติร่วมกับดาวเทียมดวงอื่นๆกว่า 10 ดวง ในเอเซียแปซิฟิก เป็นต้น

Nattakarn Sirirat 1/10/2566 0
Share :