Head GISDTDA

GISTDA ร่วมประชุม “Frontier Technology Forum : การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบอวกาศ รวมถึงการสร้างดาวเทียมภายในประเทศ กับโอกาสของประเทศไทย ผ่านมุมมองของผู้ใช้ประโยชน์

วันนี้ GISTDA ร่วมประชุม “Frontier Technology Forum : การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบอวกาศ รวมถึงการสร้างดาวเทียมภายในประเทศ กับโอกาสของประเทศไทย ผ่านมุมมองของผู้ใช้ประโยชน์ โดยมี ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
.
งานนี้ GISTDA นำโดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ GISTDA และในฐานะผู้อำนวยการแผนงานภาคีความร่วมมือวิจัย Future Earth Thailand ได้นำเสนอ “โครงการเกษตรอัจฉริยะและการแก้ปัญหาประเด็นทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ” ซึ่งเป็นข้อเสนอโครงการที่มาจากความร่วมมือของนักวิจัยกว่า 10 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย พร้อมกันนี้ GISTDA ได้นำเสนอ นิทรรศการ ในหัวข้อ การประเมินการกักเก็บคาร์บอน ในสวนยางพาราด้วยเทคโนโลยี LiDAR และ Dragonfly แอพพลิเคชั่นเกษตรรายแปลง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา “ประโยชน์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ รวมถึงการสร้างดาวเทียมภายในประเทศกับโอกาสของประเทศไทย”, ผลการดำเนินงานการสร้างและพัฒนาดาวเทียม TSC และการนำเสนอโครงการวิจัยด้าน Space Experiment จากนักวิชาการหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย
 

Nattakarn Sirirat 12/9/2566 1
Share :