Head GISDTDA

GISTDA ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก EEC NIA และ DEPA ร่วมหารือ การผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยในพื้นที่เขตส่งเสริม อุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล

1 มิถุนายน 2566  ดร.ดำรงค์ฤทธิ์  เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ GISTDA  ให้การต้อนรับนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ในการประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยในพื้นที่ EECd และได้เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ GISTDAในส่วนของการรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียม รวมถึงศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (AIT) ซึ่งสามารถรองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของโลกได้ในอนาคต

ต่อจากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่ EECd โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ที่กำลังก่อสร้างอาคาร TDV2 (Digital Startup Knowledge Exchange Center) ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายที่พร้อมต่อยอดธุรกิจดิจิทัล พร้อมรองรับการอยู่อาศัยของเหล่านักพัฒนาและดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย จุดประสงค์เพื่อให้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รวบรวมบรรดาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของไทยไว้มากที่สุด (Startup Community)  

luckyka.tia 1/6/2566 0
Share :