Head GISDTDA

คณะผู้บริหารบริษัท Airbus Defense and Space APAC เข้าเยี่ยมชม GISTDA ศรีราชา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอวกาศในประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA  ภารกิจเสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้ ร่วมด้วย นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ และ ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท Airbus นำโดย Mr. Johan Pellisier รองผู้บริหารฝ่ายการขายภูมิภาค Asia-Pacific ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Krenovation Park (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โดย คณะผู้บริหารบริษัท Airbus ได้รับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตลอดจนความร่วมมือเชิงพานิชย์ในอนาคต นอกจากนี้ คณะผู้บริหารบริษัท Airbus ยังได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชม อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม หรือ อาคาร AIT และรับฟังความก้าวหน้าของโครงการ THEOS-2 อีกด้วย

phasaphong.tha 20/12/2565 0
Share :