Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม Open House “Beyond the Limit” ครั้งที่ 1

(2 สิงหาคม 65) GISTDA จัดกิจกรรม Open House “Beyond the Limit” ครั้งที่ 1 เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานพันธมิตร เยี่ยมชมภารกิจด้านกิจการอวกาศ และโชว์ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (National Assembly Integration and Test: AIT) และความสำเร็จของประเทศไทยในการสร้างดาวเทียมสำรวจโลกที่มีชื่อว่า THEOS-2A ซึ่งทีมวิศวกรไทยกว่า 22 คน และผู้ประกอบการในประเทศมีส่วนสำคัญในการออกแบบ พัฒนา และร่วมผลิต รวมทั้ง หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก THEOS-2 เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

 นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้หน่วยงานพันธมิตรได้รู้จักและเห็นถึงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านกิจการอวกาศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต อาทิ

 ศูนย์ควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS-2

 ศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ GALAXI Lab ที่ให้บริการผู้ประกอบการและนักศึกษาในอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์ อากาศยาน และอวกาศยาน หรือชิ้นส่วนระดับ Industrial Grade

 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Research Center (S-TREC) ซึ่งมีระบบจัดการจราจรอวกาศ (Space Traffic Management System) หรือ ZIRCON ซึ่งทีมนักวิจัยของ GISTDA พัฒนาขึ้นเอง และสามารถวิเคราะห์คาดการณ์แจ้งเตือนการตกของชิ้นส่วนจรวดลองมาร์ช 5 บี ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

 และศูนย์ปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ (Microgravity Experiment Laboratory) ที่ช่วยยกระดับงานวิจัยไทยให้มีโอกาสได้ทดลองงานวิจัยในสภาวะอวกาศ หรือ microgravity ที่ระดับไมโคร G ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์งานวิจัยแตกต่างออกไปจากเดิม ด้วยพฤติกรรมจากอวกาศ และสามารถใช้เป็นสมมติฐานในการวิจัยจริงในอวกาศ การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานในอวกาศ หรือการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้

ขอขอบคุณทีมงาน GISTDA ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้งานนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ #ทีมสธอ2 #ทีมสพก #ทีมสคร #ทีมสจอ และ #ทีมสสพ 

 สำหรับการจัดกิจกรรม Open House ครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ ติดตามต่อไปนะครับ...ขอบคุณมากครับ 

Nattakarn Sirirat 2/8/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง