Head GISDTDA

วิศวกร THEOS-2 ตัวแทนประเทศไทยได้รับเลือกจาก IAF ให้เป็น “ผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศด้านกิจการอวกาศ ประจำปี 2022”

ณัฐนันท์ สัจเดว์ วิศวกร THEOS-2 ตัวแทนประเทศไทยได้รับเลือกจาก IAF ให้เป็น “ผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศด้านกิจการอวกาศ ประจำปี 2022”

ตัวแทนประเทศไทย โดย นายณัฐนันท์ สัจเดว์ วิศวกรดาวเทียมด้านการประกอบ และทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ THEOS-2 และเป็นทีมวิศวกรฯ ที่ร่วมออกแบบพัฒนาดาวเทียม THEOS-2A ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการชุด International Astronautical Federation Emerging Space Leaders ให้เป็น 1 ใน 30 ผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศด้านกิจการอวกาศ ประจำปี 2022 โดยจะเข้าร่วมในงาน IAC หรือ International Astronautical Congress ครั้งที่ 73 ซึ่งเป็นงานใหญ่ของคนในวงการอวกาศชั้นนำระดับโลกที่มุ่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย การส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มคนทุกระดับ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งนายณัฐนันท์ฯ จะนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมในงานนี้ด้วย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ และยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านอวกาศในประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศยานของไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศมีความยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอวกาศให้แก่บุคลากรต่างๆ ที่สนใจให้ได้มากที่สุด ซึ่งความตั้งใจดังกล่าวทำให้ทีมวิศวกรฯ ผู้พัฒนาดาวเทียม THEOS-2A ของ GISTDA ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีด้านนี้

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้รับจาก IAC ในครั้งนี้ คือการส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยได้รับโอกาสและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในด้านอุตสาหกรรมอวกาศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือที่ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อช่วยจุดประกายความคิดด้วยวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่สามารถพบเจอได้ในอุตสาหกรรมอวกาศในทุกระดับ พร้อมทั้งโอกาสในการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านอวกาศจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอีกด้วย

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #InternationalAstronauticalFederationEmergingSpaceLeaders #IAF #InternationalAstronauticalCongress #IAC #THEOS2 #THEOS2A #อุตสาหกรรมการบินและอวกาศยาน #เทคโนโลยีอวกาศ #เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ #วิศวกรดาวเทียม #วิศวกรรมอวกาศ #ผู้ประกอบการไทย #โครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศ #ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียม #ผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศด้านกิจการอวกาศ2022 #สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

phakpoom.lao 28/6/2565 150 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top