Head GISDTDA

GISTDA STATION Ep.04 “การบรรยายพิเศษจากท่านที่ปรึกษา สทอภ. ครั้งที่ 2”

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ. ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อได้

 

ซึ่งในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยที่ปรึกษา สทอภ. เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ความรู้ ชี้แนะแนวทางการทำงานที่นำไปประยุกต์ใช้และปรับใช้กับการทำงานได้จริงให้แก่บุคลากร สทอภ.ทั้งในระดับผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจาก ท่านที่ปรึกษา แน่งน้อย เวทยพงษ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยในปี 2566"  โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ที่ปรึกษา สทอภ. ด้วย

 

โดยการจัดงานจัดแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet มีผู้สนใจเข้าร่วม ณ ขณะจัดงาน ประมาณ 60 คน หลังจากนี้ผู้ที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงค์นี้ >>  

https://drive.google.com/drive/folders/1ayC7uCoKFN7GyxH_R9TrZ_f4FeVPZJh0

luckyka.tia 24/1/2565 1
Share :