Head GISDTDA

SPOT6/7
SPOT6/7 ดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส โดยบริษัท Airbus เป็นดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) 2.2 เมตร และ 8.8 เมตร สำหรับชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมความถี่ 1 ถึง 5 วัน

ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ : 

  • การติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  • การอัพเดตชั้นข้อมูลแผนที่ลายเส้น 
  • การจำแนกชนิดของพืชพรรณต่างๆ 
  • ดูทิศทางการขยายตัวของเมือง
 
ราคาข้อมูลดาวเทียม
(ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบราคาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-4564 /0-2141-4565 /0-2141-4566/0-2141-4569 | โทรสาร : 0-2143-9593 | Email : usd@gistda.or.th
TAG: SPOT6/7
Admin 2717 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง