Head GISDTDA

ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 12 ธันวาคม 2563

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
12 ธันวาคม 2563

หยุดยาวแบบนี้ เมืองท่องเที่ยวหลายจังหวัดอากาศยังคงสดชื่นต้อนรับนักท่องเที่ยว

มาแล้วครับ สำหรับค่าฝุ่น pm 2.5 วันนี้ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ช่วงเวลา 12.59 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ครอบคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้รับอากาศสดชื่นกันในวันหยุดยาวนี้ เว้นเพียงแต่ จังหวัดเชียงรายที่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) เหมือนกับภูมิภาคอื่นๆ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

Admin 12/12/2563 0
Share :