Head GISDTDA

เครื่องทดสอบดาวเทียม EMC : Electromagnetic Compatible Test

เครื่องนี้จะทำหน้าที่ในการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า จากภายในตัวดาวเทียม ว่าจะไม่รบกวนกันเอง และจะไม่รบกวนจรวดนำส่ง หรือดาวเทียมดวงอื่นที่นำส่งพร้อมกัน อีกทั้ง ยังป้องกันการไปรบกวนกับระบบอื่นๆ ในอวกาศด้วย

ซึ่งการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ เช่น มาตรฐาน MIL-STD-461G เป็นต้น

เครื่องดังกล่าว ติดตั้งแล้วเสร็จและมีการทดสอบความพร้อมสำหรับการใช้งานในเดือน กรกฎาคมนี้ ที่อาคารทดสอบและประกอบดาวเทียม ภายในพื้นที่ SKP ศรีราชา จ.ชลบุรี

Admin 11/1/2564 1116 0
Share :