Head GISDTDA

จองเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลหน่วยงาน

1. * ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
 
 
2. * วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน
 
 
3. แนวทางความร่วมมือในอนาคต
 
 
4. * วันที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน
 
 
5. * ช่วงเวลา
 
 
6. * หัวข้อในการเข้าชม
    - การวางแผนถ่ายภาพ รับสัญญาณ และผลิตข้อมูลดาวเทียม (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
    - การปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
    
    
    
 
 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลติดต่อ

รายละเอียด : กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

1. * ผู้ประสานงาน
 
 
2. * เบอร์ติดต่อ
 
 
3. * อนุญาตให้ สทอภ. บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
 
 

ส่วนที่ 3 : แนบไฟล์เอกสาร

1. * หนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม
ไฟล์แนบ pdf
ท่านสามารถใส่ไฟล์แนบได้ไม่เกิน 5,000 KB.
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์ม มาพร้อมกับหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 
 
 
 

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมก่อนใคร...สมัครเลย