Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 21 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 1 จุด

โดยพบที่จังหวัดเชียงราย 1 จุด

Admin 21/12/2563 0
Share :