Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 8 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 11 จุด

โดยพบมากที่จังหวัดพะเยา 6 จุด จังหวัดเชียงราย 3 จุด และที่จังหวัดน่าน แพร่ จุดความร้อนเท่ากัน 1 จุด

Admin 8/12/2563 247 0
Share :