Head GISDTDA

ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 2024

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่จิสด้าทุกท่าน ร่วมกันสร้างวัฒน์รรมตามนโยบาย No Gift Policy 
"งดรับ งดให้ ของขวัญ ร่วมสร้างวัฒนธรรม องค์กรแห่งความโปร่งใส" 
ไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์

Punjawut Wiwitchai 29/12/2023 2
Share :

Related news