Head GISDTDA

GISTDA ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก In-space Missions Ltd., จาก สหราชอาณาจักร และรองผู้อำนวยการ จาก British Embassy ประจำประเทศไทย ในการหารือการดำเนินงานในเฟส 2 ของโครงการ Faraday Dragon Rideshare Satellite Programme และแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ UK Space Agency และ British Embassy

วันนี้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก In-space Missions Ltd., จาก สหราชอาณาจักร และรองผู้อำนวยการ จาก British Embassy ประจำประเทศไทย ในการหารือการดำเนินงานในเฟส 2 ของโครงการ Faraday Dragon Rideshare Satellite Programme และแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ UK Space Agency และ British Embassy ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 GISTDA ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

.

โครงการ Faraday Dragon Rideshare Satellite Programme เป็นภารกิจในการสร้างดาวเทียมระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งบริษัทฯ ได้เชิญ GISTDA ในฐานะตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมภารกิจดังกล่าว ในการพัฒนา Payload Data Handing Unit (PDHU) ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก UK Space Agency ซึ่งมีแผนที่จะนำส่งขึ้นสู่อวกาศในปี 2569 และมีอายุการใช้งาน 5 ปี

.

การเข้าร่วมภารกิจนี้ ถือเป็นโอกาสเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา Payload สำหรับโครงการ THEOS-3 และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเทคโนโลยีอวกาศในระดับนานาชาติ

Nattakarn Sirirat 1/4/2567 424 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง